Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych (Konfucjusz). Tak świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej…

13  października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego z oddziałami Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor  Bożena Kołodziej powitała zaproszonych gości i przyjaciół szkoły, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz absolwentów gimnazjum.

Utalentowani uczniowie  kl. IV – VII pod opieką pani Grażyny Mikulskiej zaprezentowali bogaty program artystyczny, na który złożyły się obrazy: historia nauki w wielkim skrócie  w kolejnych epokach historycznych, scenka „Rodzina Kłótliwskich, scenka „Rodzina Spychalskich”, pokaz mody szkolnej od prehistorii do współczesności i taniec rewiowy. Na tle przestrzennej scenografii znakomicie pokazano pieczołowicie wykonane i dobrane stroje dla nauczycieli i uczniów, odzwierciedlające modę w różnych okresach historycznych oraz  charakterystyczne rekwizyty. Na szczególną uwagę zasługuje wyrazisty i wdzięczny głos konferansjerek (J. Klak, K. Służyńska), znakomite kreacje aktorskie uczniów w poszczególnych scenkach (J. Łysoń, K. Skrzypek, J. Jankojć, N, Łuczak, H. Klak, E. Sowa, M. Bierut, P. Szuk, A. Termena., E. Termena, W. Działa), zaangażowanie modelek i modeli (M. Stelmach, A. Kuśmierek, K. Niemiec, P. Aibin, K. Czachor, J. Dziatczyk, W. Poprzeczka, K. Ciapka, G. Ciapka, M. Kuchejda, K. Jaroszuk, H. Wojciechowski). Oryginalna choreografia w tańcu rewiowym czwartoklasistów (Z. Dziatczyk, L. Drabik, A. Miszkiewicz, G. Piwińska, K. Sowa, G. Żurawska, E. Hołowacz, J. Malinowska) wyjątkowo spodobała się publiczności.

Julia  Klak w imieniu całej młodzieży szkolnej podziękowała wszystkim świętującym Dzień Edukacji Narodowej „za to, co jest dla nas tajemnicą i za to, co zdołaliśmy już odkryć i poznać”. Wręczenie symbolicznej róży przez przedstawicieli Samorządów Uczniowskich stanowiło dowód uznania oraz wdzięczności dla pedagogów i pracowników za wysiłek i trud.

Z kolei głos zabrał wójt Gminy Marcin Czerniec, który podziękował pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w ich pracy. Życzył w imieniu własnym i władz samorządowych wytrwałości w dążeniu do celu dla dobra uczniów, zawodowego spełnienia, osobistego szczęścia, społecznego uznania, składając na ręce pani dyrektor bukiet kwiatów. Następnie pan wójt pogratulował 80. najlepszym uczniom i zaproszonym absolwentom wyników w nauce, a następnie wręczył  stypendia w  kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia w konkursach, za wzorową postawę społeczną.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Bożena Kołodziej podziękowała artystom oraz pani Grażynie Mikulskiej za przygotowanie uroczystości. W swym przemówieniu szczególną uwagę zwróciła na ważną osobę nauczyciela, jego pełną poświęcenia pracę na rzecz edukacji, zgodnie ze słowami Konfucjusza: „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”. Nauczycielem, którego z szacunkiem, miłością i tęsknotą wspomina się po latach… Podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pracę, cierpliwość i serce. Życzyła zadowolenia z pracy pedagogicznej, spełnienia marzeń osobistych i zawodowych oraz wdzięczności uczniów. Serdeczne podziękowania i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrazili również: przewodniczący Rady Gminy A. Ciapka oraz  w imieniu Rady Rodziców M. Stolarczyk, którzy na ręce dyrektora szkoły wręczyli bukiety kwiatów.

Goście obecni na uroczystości: wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, radni Rady Gminy Bogusława Tokarz i Ryszard Kleniuk, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców M. Stolarczyk .

Dorota Twardowska