Od października 2017 r. rusza konkurs 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle”.

W ramach tego konkursu dolnośląscy rzemieślnicy mogą pozyskać środki na unowocześnienie lub zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Efektem tych działań ma być rozwój i zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rzemiosła. W puli znajdują się ponad 2 mln zł.

Dotacje będzie można otrzymać na unowocześnienie lub zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Celem konkursu jest wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw – rzemieślników.

Rezultatem wsparcia będzie:

  • wzrost zaawansowania technologicznego i organizacyjnego mikrofirm reprezentujących rzemiosło dolnośląskie,
  • pobudzenie rozwoju poprzez połączenie tradycji z innowacyjnymi rozwiązaniami, współczesnymi możliwościami technologicznymi, sprzętowymi i materiałowymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy z województwa dolnośląskiego. Wnioski można będzie składać od godz. 8:00 – 5 października 2017 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Nabór będzie trwał do godz. 15:00 – 7 grudnia 2017 r.  Klikając TUTAJ można zapoznać z kompletem informacji.

Wsparcie dla rzemiosła_01