Kolejne wydarzenie w ramach projektu zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z programu „Partnerstwo dla książki” już za nami.

Uczestnicy naszej wieczornej gry terenowej musieli się zmierzyć z kilkoma zadaniami, a także wykazać się znajomością mapy i orientacją w terenie. Po zabawie, którą rozpoczęła ulewa, odbyło się ognisko oraz wspólne czytanie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc przy realizacji, a w szczególności Teatrowi „Rodzice – Dzieciom” oraz jego aktorom: Joannie Gutowskiej, Paulinie Wołosz i Kacprowi Stelmachowi.