Mamy dziś szkolnego jubilata, który utonie w życzeniach i kwiatach.(…) Piętnastolatek, prawie dorosły, urodził się w miesiącach wiosny. (…) Udał nam się piętnastoletni trud pod hasłem konkursu „Stąd nasz ród”.

Takimi słowami wprowadziła nas w poetycki nastrój XV Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Stąd nasz ród” pani Felicja Wołyńska – autorka wszystkich wierszy, które zostały przygotowane do recytacji.

Zgodnie z tradycją dzieci rywalizowały ze sobą na dwóch poziomach: drugoklasiści (10 osób) i trzecioklasiści (8 osób). Recytacji przysłuchiwała się komisja, w skład której weszły panie: Jolanta Kużdżał, Elżbieta Cwek, Maria Mazur i Małgorzata Wilk – wszystkie panie zawodowo związane z czytelnictwem  i kulturą słowa. Zmagania młodych recytatorów obserwowali zaproszeni goście: Pani Felicja Wołyńska – autorka wierszy, wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, dyrektor  SP nr 2 Arkadiusz Albrecht, dyrektor SP Bożena Kołodziej, rodzice, nauczyciele i rówieśnicy. Po recytacji, kiedy obradowała komisja, czas uprzyjemnił nam występ grup tanecznych, przygotowanych przez Panią Grażynę Mikulską.

Wreszcie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych statuetek, ufundowanych przez patronów konkursu przewodniczącego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Aleksandra Ciapkę Bożenę Kołodziej – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Laureatami konkursu zostali:

Klasy drugie                                               Klasy trzecie

I – Magdalena Zapotoczny (SP nr 1)          I – Kinga Karpińska (SP nr2)

II – Gabriela Ciapka (SP nr 1)                       II – Gabriela Piwińska (SP nr 1)

III – Martyna Zinkiewicz (SP nr2)                III – Szymon Kuziemko (SP nr2)

 Wyróżnienie                                                Wyróżnienie

Filip Zapotoczny (SP nr2)                             Michał Cybulski   (SP nr1)

Wszyscy uczestnicy konkursu obdarowani zostali pamiątkowymi książkami, upominkami oraz wierszykami podpisanymi przez autorkę.  XV  Gminny Konkurs Recytatorski „Stąd nasz ród” przeszedł do historii, nam pozostały zdjęcia, pamiątki i niezapomniane przeżycia. Dziękujemy za przygotowanie dzieci i wspaniałą atmosferę.