Wizyta strażaków w Przedszkolu nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych.

Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część przedszkolaków, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakiem.

Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedza jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych. Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają niewielką wiedzę na ten temat i nie zawsze radzą sobie w różnych trudnych sytuacjach. Poprzez realizację podjętych działań w naszym przedszkolu, uczymy dzieci samodzielności, umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie z nimi.

W podziękowaniu za odwiedziny dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Uwaga, uwaga, uwaga…” oraz wyrecytowały piękne wierszyki o strażakach. Podarowaliśmy wspaniałe własnoręcznie wykonane prace oraz podziękowanie. Na zakończenie spotkania strażacy zrobili jeszcze jedną niespodziankę dzieciom – podarowali po słodkim upominku i soczku, co było dla dzieci kolejnym miłym zaskoczeniem 🙂 Już nie możemy się doczekać kolejnej wizyty strażaków w naszym przedszkolu 🙂

Renata Kocjan-Górska / Irmina Brzozowska / Małgorzata Grodź