Kolejny wyjazd na krytą pływalnię do Kłodzka już za nami.

Zajęcia na basenie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy przez cały rok szkolny systematycznie uczestniczą w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, korzystają z gier i zabaw na basenie, integrują się ze sobą oraz aktywnie i na sportowo  spędzają swój wolny czas.

Uczniowie kamienieckiego gimnazjum uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach sportowych zorganizowanych przez panią Iwonę Kulińską-Pietrzak. Opiekunem grupy był również pan Dariusz Czarnecki, ratownik medyczny, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas każdego wyjazdu w ramach organizowanych zajęć sportowych.

I.P.