„Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.” Św. Jan Paweł II

3 maja 2017 r. poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w składzie: Wiktora Śnieżek (klasa VI), Aleksy Krekora (klasa VI), Wiktoria Sarzyńska (klasa V), Martyna Przybylska (klasa V), pod opieką pani Alicji Walerian i rodziców, wziął udział w gminnych obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim oraz w przemarszu pocztów sztandarowych był dla wszystkich uczestników uroczystości dużym patriotycznym przeżyciem.

Samorząd Uczniowski pod opieką Alicji Walerian