Od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Ząbkowickim uczestniczyli, jak co roku, w kolejnej XVII edycji ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. 

Akcja zbierania monet w całej Polsce organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem jej jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, na tworzenie  programów, pozwalających dzieciom wrócić do domu bądź miejsc zbliżonych do domu rodzinnego. Drobne monety mogą pomóc dzieciom, które wychowują się w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Dzięki zaangażowaniu wychowawców 11 klas, uczniów i rodziców, udało nam się zebrać 609,23 zł. Zgromadzone monety przekażemy zgodnie z regulaminem  na konto Towarzystwa Nasz Dom. Komisję podsumowującą akcję wraz z opiekunem reprezentowały uczennice klas szóstych: Klaudia Berdychowska, Emilia Sowa, Zuzanna Pajestka, Natalia Wolak,  Katarzyna Ciapka i Angelika Kuśmierek. Wszystkim, którzy wrzucili do puszki choćby grosz, dyrekcja szkoły i opiekun akcji serdecznie dziękują.

Opiekun akcji – Ewa Otfinowska