W ostatnich godzinach starego roku stajemy wobec perspektywy tego, co przyniesie nowy rok. Podsumowujemy miniony okres i planujemy nadchodzące dni, tygodnie i miesiące.

Mieszkańcom i Gościom Gminy Kamieniec Ząbkowicki najserdeczniej życzę, abyśmy powitali rok 2017 w radości. Życzę również, aby nam wszystkim spełniały się marzenia, aby w każdej rodzinie, we wszystkich środowiskach zawodowych i społecznych, wszędzie tam, gdzie spotykamy się, przybywało duchowej i materialnej pomyślności. Ufam, że jako lokalna społeczność znajdować będziemy wspólne drogi do celu, jakim jest rozwój naszej małej Ojczyzny.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki