Kolejny udany wyjazd uczniów Publicznego Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim już za nami.

28 listopada, 50 uczniów odwiedziło Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie znajduje się kryte lodowisko. Tam, przy dźwiękach muzyki, nasza młodzież, przez ponad dwie godziny, mogła pochwalić się swoimi zdolnościami na lodzie.

Organizatorem wyjazdu była Pani Iwona Kulińska-Pietrzak. Opiekę nad uczniami sprawowali również Pani Anna i Piotr Jabłońscy, natomiast nad bezpieczeństwem uczniów czuwali ratownicy medyczni Pani Agnieszka i Dariusz Czarnecki, którzy zabezpieczają każdy wyjazd naszych uczniów od strony medycznej. Radość, szczęście i zadowolenie na twarzach naszej młodzieży, to widok bezcenny a dla nas nauczycieli – wspaniałe uczucie.

Iwona Pietrzak - Akademia Sportu BUTTERFLY