Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola.

Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Według nowej podstawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ ruch na świeżym powietrzu. Przedszkolaki uczestniczą także w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola, m.in.; język angielski, zajęcia rytmiczne, zajęcia logopedyczne oraz religia.

Plan dnia w przedszkolu jest dostosowany do naturalnego rytmu życia dziecka. Rozpoczynamy zawsze powitaniem z piosenką oraz dziecięcą gimnastyką. Zajęcia edukacyjne wymagające większej koncentracji i świeżości umysłu odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Jeśli tylko pogoda nam pozwala wychodzimy na nasz plac zabaw lub spacer, następnie jemy pyszny obiadek. Po południu kontynuujemy zajęcia edukacyjne, a także zabawy swobodne według zainteresowań – dzieci starsze, natomiast młodsze dzieci mają czas na małą drzemkę.