W środę 30 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 30. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 27.10.2016 r. oraz 09.11.2016 r.
  3. Informacja o postępach przy pracach odtworzeniowych i modernizacyjnych na terenie zespołu pałacowo-parkowego.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka