Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją Razem, Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzych, Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz Stowarzyszeniem Excalibur zapraszają do udziału w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych”, w ramach którego oferujemy:

  1. szkolenia przygotowujące do założenia własnej działalności gospodarczej – 152 godz.,
  2. doradztwo z zakresu pisania biznesplanu,
  3. bezzwrotną dotację w wysokości do 20 000 zł,
  4. wsparcie pomostowe finansowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności,
  5. wsparcie pomostowe doradcze świadczone wg potrzeb w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności.

Zatem, jeśli jesteś:

  • osobą bezrobotną lub bierną zawodowo od 30 roku życia, znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osobą starszą po 50 roku życia, kobietą, osobą niepełnosprawną, osobą długotrwale bezrobotną czy też osobą o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkujesz na terenie powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, lubańskiego,
  • oraz 12 miesięcy wstecz nie prowadziłeś,-łaś działalności gospodarczej.

Ponad 26 000 zł na założenie i funkcjonowanie własnej firmy_01

 

Ponad 26 000 zł na założenie i funkcjonowanie własnej firmy_02

Ponad 26 000 zł na założenie i funkcjonowanie własnej firmy_03

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NA TEMAT MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE NASZ PROJEKT!

Więcej informacji uzyskasz:

  • dzwoniąc pod nr telefonu: 748480100 
  • lub w biurze projektu: ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych