W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Wałbrzychu. Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki.

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.

Szkolenie w Wałbrzychu odbędzie się 8 listopada br. w godz. 10:00 – 15:00, w Ratuszu, Plac Magistracki 1, sala nr 26 (II piętro);

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z zaznaczeniem miejsca spotkania na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl

Program: 

  • 10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników
  • 10:15 – 10:30 Powitanie i otwarcie spotkania przez panią Agnieszkę Kowol Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD
  • 10:45 – 12:00 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Jolanta Kluba cz. 1
  • 12:00 – 12:15 przerwa
  • 12:15 – 13:30 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Jolanta Kluba cz. 2
  • 13:30 – 13:45 przerwa
  • 13:45 – 14:45 Omówienie ogólnych zasad oceny formalnej i merytorycznej ofert zadań publicznych realizowanych w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego: Paulina Gibek z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki – ogólne zasady ocen
  • 14:45 – 15:00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie.