Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium ngo.pl organizowanym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wraz z partnerami lokalnymi co roku wybieramy co roku kilka miast w Polsce, gdzie przeprowadzamy seminaria o tematyce informacyjno-promocyjnej dla lokalnych organizacji pozarządowych. Wrocław jest jednym z wybranych miejsc. Naszym lokalnym partnerem, wspierającym nas w organizacji seminarium jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Seminarium odbędzie się w godzinach 11:00 – 15:00 w dniu 30 września br. we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 w budynku Wojewódzkiego Zespółu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej sala 510.

Podczas seminarium przedstawimy szczegółowo wybrane funkcjonalności portalu ngo.pl, jego możliwości komunikacyjne i promocyjne, ale także zbierzemy Państwa opinie, postulaty, sugestie dotyczące tego, jak  zmieniać i ulepszać portal ngo.pl , aby jak najlepiej dostosować go do Państwa potrzeb. Planujemy także blok warsztatowy poświęcony komunikacji i promocji działań społecznych, którego temat Państwo sami wybiorą na podstawie załączonej ankiety.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w seminarium! Załączamy krótką ankietę. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o uzupełnienie ankiety i odesłanie jej na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!