Zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne na kompleksową modernizację drogi w Sołectwie Starczów, biegnie do terenów PKP. Wybranym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogmost” z siedzibą w Kłodzku.

Inwestycja ta zasługuje na szczególną uwagę, gdyż naprawa przedmiotowej drogi była postulatem zgłaszanym przez wiele osób bezpośrednio zainteresowane poprawą jakości drogi, z których część nie miała wiedzy, iż nie jest ona w całości własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Wójt Gminy Marcin Czerniec mówi: „Obiecałem wykonanie tego zadania wciągu miesiąca po zakończeniu kilkuletniej i – moim zdaniem – niepotrzebnej procedury. Teraz – jako samorząd – czekamy na ruch ze strony spółki PKP Nieruchomości, która powinna porządnie zrobić swoją część drogi i dotrzymać danego słowa.” Warto dodać, że droga gminna kończy się przed (widocznym na zdjęciu) wiaduktem.

ZOBACZ KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO