W ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Świdnickiej zapraszamy do Barda 24 lipca 2016 roku.

Rozpoczniemy wesołym kolorowym korowodem o godz.14:30, którym udamy się z Parku za Nysą do Bazyliki Mniejszej na Mszę świętą na godz.15:00. Po liturgii zapraszamy na bardzki Rynek, gdzie będzie miejsce Międzynarodowej Biesiady przy dobrym jedzeniu i muzyce. Wystąpi czeski zespół VEKA, bardzkie talenty, hiszpański wirtuoz gitary oraz zespołu oazowe. Wieczorem na wszystkich czeka niesamowity spektakl „Światło-dźwięk”.

Zapraszamy wszystkich – bez względu na wiek 🙂 Poczujmy atmosferę radości i dziękczynienia Światowych Dni Młodzieży w Polsce i przeżyjmy je razem!

Zapraszamy na Magnificat i Międzynarodową Biesiadę do Barda_03