Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny.

25 maja 2016 r.dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Baśniowa Kraina” Elżbieta Kokoszka uroczyście rozpoczęła IX Festiwal Piosenki Przedszkolnej zorganizowany przez nasze przedszkole. Festiwal miał miejsce w Gminnym Centrum Kultury. Celem Festiwalu było:

  • integracja środowisk przedszkolnych,
  • wychowanie, zabawa i nauka poprzez śpiewanie,
  • promocja pracy i osiągnięć dzieci w dziedzinie muzyki,
  • popularyzacja piosenki przedszkolnej, wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z dziećmi,
  • doskonała zabawa.

Pani dyrektor serdecznie powitała przybyłych gości, wszystkie dzieci, rodziców, wychowawców  poszczególnych grup. Przedstawiła skład jury: przewodnicząca – Jolanta Kużdżał,  członkowie:  Joanna Obara i Izabela Tracz. Podziękowała sponsorom za ufundowane nagrody, wszystkim obecnym za przybycie, życząc miłych, niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy podczas spotkania. Następnie poprosiła Jolantę Łęską i Ewę Pawlicką o dalsze poprowadzenie festiwalu. Panie prowadzące kolejno przedstawiły poszczególnych uczestników Festiwalu Piosenki Przedszkolnej . Udział brały: dzieci z Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” ze Złotego Stoku, dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Kamieńca Ząbkowickiego i dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 „Baśniowa Kraina”.

Po pięknie zaprezentowanych piosenkach, prowadząca festiwal Jolanta Łęska podziękowała dzieciom i wychowawcom za występ, jurorów poprosiła o krótką naradę. W tym czasie pani Ewa Pawlicka zaprosiła wszystkich obecnych do wspólnej zabawy przy muzyce. Po przerwie przewodnicząca jury przedstawiła wyniki obrad. Wszystkie dzieci zaśpiewały bardzo ładnie i każdy z uczestników otrzymał nagrodę – kolorową piłkę i zabawkę do puszczania baniek mydlanych. Na zakończenie pani dyrektor wręczyła dyplomy  sponsorom, jak również  placówkom przedszkolnym biorącym udział w festiwalu oraz zaprosiła wszystkie dzieci do udziału w kolejnych festiwalach.

Korzystając z okazji, że niedługo kończy się rok szkolny, pani dyrektor Elżbieta Kokoszka – na ręce pani Jolanty Kużdżał – złożyła podziękowania dla pracowników Gminnego Centrum Kultury za miłą współpracę, za pomoc w organizowaniu różnych uroczystości w ciągu całego roku szkolnego, za to, że spotykamy się z miłą, przyjazną atmosferą oraz za to, że akceptują nasze pomysły i chętnie pomagają w ich realizacji.