Nasze Przedszkole jest placówką publiczną, w 2007 roku zostało połączone w Zespół Szkół nr 2 ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim. Przedszkole jest otoczone zielonym krajobrazem niedaleko pięknego parku, a także wieloma wspaniałymi miejscami do spacerów, wycieczek i zabaw.

Przedszkole jest czynne codziennie w godzinach od 6:30 do 15:30.  Kadra placówki tworzy zgrany zespół. Wszyscy pracownicy są w pełni oddani swojej pracy zawodowej. Nauczyciele dużą uwagę zwracają na współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Wśród rodziców, przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w gminie. Obiekt przedszkola jest monitorowany, przylegający plac zabaw jest wyposażony w nowy bezpieczny sprzęt i urządzenia.

W zakresie edukacji proekologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia, przestrzegania praw dziecka, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, akcji charytatywnych, Przedszkole współpracuje m.in. z Gminą Kamieniec Ząbkowicki, placówkami oświatowymi, Gminnym Centrum Kultury, Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ząbkowicach Śląskich, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Komisariatem Policji w Kamieńcu Ząbkowickim

Po przeprowadzonej zewnętrznej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole Samorządowe nr 2 zostało wysoko ocenione przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Nasza oferta:

  • język angielski
  • zajęcia rytmiczne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia plastyczne

Opłata za przedszkole obejmuje:

  •     Dzienna stawka żywieniowa – 4,68 zł
  •     Opłata za przedszkole w wysokości 1zł / 1 h – za pobyt powyżej 5 h

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

UL. KOLEJOWA 84 / TEL: 748173175, 748173163

E-MAIL:  zs2_kamieniec@wp.pl

Termin zapisu : 01.03.2016 r. – 31.03.2016 r.

Karty zgłoszeń można pobierać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowicki, ul. Szkolna 10