Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w formie wspierania zadań publicznych.

Zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki  poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo sportowo-turystyczne i turystyka piesza poprzez:

– popularyzację sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w rajdach rowerowych i pieszych, o zasięgu lokalnym  i ponadlokalnym,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych.

Zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie judo poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

POBIERZ I ZOBACZ DOKUMENTY KONKURSU:

⇒ ogłoszenie konkursu

 formularz oferty konkursowej

⇒ wzór umowy

⇒  wzór sprawozdania