Można już zobaczyć i posłuchać jak zapadła, podjęta jednomyślnie, ważna decyzja dotycząca wszystkich mieszkańców naszej Gminy. 20. sesja Rady Gminy, której przebieg możemy obserwować dzięki relacji video dostępnej na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki, pokazała jak byliśmy zgodni w sprawie, o którą jeszcze kilka dni wcześniej toczył się spór i zdania były podzielone. Lepiej późno, niż wcale, ale dobrze, iż doszliśmy do wspólnego zdania.

Problem dotyczy zamiaru, jaki ma Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. Firma ta, w której Gmina Kamieniec Ząbkowicki ma 26% udziałów,  chce pozyskać dotację na projekty, które nie przyniosą żadnej wymiernej korzyści na naszym terenie. Koszty tych przedsięwzięć mogą jednak ponieść obywatele naszej Gminy w podwyższonych rachunkach za wodę i ścieki. W czasie sesji daliśmy jasny i wspólny komunikat: nie akceptujemy takiego postępowania i domagamy się uwzględnienia potrzeb naszej Gminy w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w planach inwestycyjnych spółki.

Dziękuję wszystkim za tę dobrą i jednomyślną decyzję. Przed nami kolejne ważne decyzje, bądźmy razem nadal.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki