Sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, która odbyła się 29 grudnia 2015 r. poświęcona była przede wszystkim sprawie budżetu naszego samorządu na rok 2016. Przyjęta uchwała zapewnia stabilne funkcjonowanie oświaty i innych instytucji samorządowych, ale też na podejmowanie kolejnych potrzebnych inwestycji służących nam wszystkim. W głosowaniu 8 radnych było za, 7 wstrzymało się… Nie mieli swojego zdania w tak kluczowej dla Gminy sprawie?

Niestety zabrakło dobrej decyzji dotyczącej uzyskania praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. W wiosennych konsultacjach i podczas wielu spotkań w 2015 r. większość mieszkańców opowiadała się za takim kierunkiem działań. W głosowaniu 8 spośród 15 radnych było przeciw tej idei, choć nie przedstawili argumentów uzasadniających ich stanowisko.  Uważam, że jest błędem rezygnowanie z szans na rozwój całej naszej Gminy i trudno nad tym zdarzeniem przejść obojętnie, ale nie uważam sprawy za zamkniętą. Nie można przecież mówić, że chce się rozwoju Gminy w przyszłości i jednocześnie dzisiaj odwracać się od szans na ten rozwój.

Ponownie zapraszam do rozważnej refleksji w trakcie oglądania zapisu video z ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Gminy. Jest on udostępniony na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W trakcie obrad poruszane były także inne ważne dla naszej społeczności kwestie.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki