W czytelni biblioteki w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie z dr Bartoszem Grygorcewiczem, kustoszem Archiwum Państwowego. Omawiał on swoją najnowszą publikację pt. „Marianna Orańska – obraz życia i działalności w dokumentach archiwalnych”.

Prezentując multimedialny pokaz zebranych fotografii i dokumentów, autor ukazał zebranym wiele nieznanych szczegółów z życia fundatorki kamienieckiego pałacu. Osoby przybyłe do GCK, zainteresowane historią Kamieńca i postacią Dobrej Pani, otrzymały książki wraz dedykacją autora. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

Marianna Orańska  obraz życia i działalności (1)

Biblioteka i Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim