W minioną niedzielę odbyły się Dożynki Gminne 2015. Gospodarzem święta plonów było Sołectwo Śrem. Jak już wczoraj informowaliśmy, pierwsza część uroczystości miała miejsce w miejscowym kościele. Podczas Mszy św. wszyscy obecni mogli skupić się nad znaczeniem i godnością pracy rolników oraz uświadomić sobie potrzebę szacunku dla owoców tej trudnej służby.

Druga część dożynkowego świętowania odbyła się na boisku, gdzie z kościoła dotarł korowód z wieńcami dożynkowymi prowadzony przez górniczą orkiestrę dętą ze Złotego Stoku. Starostowie dożynkowi, czyli Pani Elżbieta Koszmida oraz Pan Marian Borodenko najpierw zaprezentowali piękny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki, po czym wręczyli go wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Marcin Czerniec podziękował starostom i sołtysowi Pani Weronice Maleckiej za gościnne przyjęcie i przeprowadzenie Dożynek. Przede wszystkim jednak wyraził wdzięczność wobec wymagającej poświęcenia i często niedocenianej pracy rolników. W 2015 r. praca ta wymagała szczególnego zaangażowania ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, co powinno – zdaniem wójta – skłonić administrację rządową do zdecydowanego wsparcia rolników. Marcin Czerniec podkreślił również znaczenie odpowiedzialności za dobro wspólne ze strony wszystkich osób pełniących różne funkcje publiczne w naszej społeczności lokalnej. „Tylko bowiem dzięki współdziałaniu i poszukiwaniu tego, co łączy, można budować pomyślne jutro naszej Gminy” – stwierdził wójt. Głos zabrali również: wicestarosta ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka oraz radny Ryszard Bierut, który przekazał życzenia w imieniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W następnej części dożynkowy bochen chleba został podzielony przez wójta wśród wszystkich obecnych na uroczystości mieszkańców Gminy. Przedstawiciele sołectw, działkowicze i pszczelarze zaprezentowali swoje wieńce dożynkowe, niekiedy ubarwiając swoje wystąpienia przyśpiewkami, wierszami i osobistymi reflekcjami. Na scenie wystąpiły ludowe zespoły śpiewacze „Ożaranki” i „Starczowianki”. Odbył się także konkurs pomiędzy sołectwami, a wieczorem rozpoczęła się zabawa pod gołym niebem. Wokół sceny powstało małe miasteczko pełne stoisk gastronomicznych oraz z innymi okolicznościowymi produktami. Było też czynne miniaturowe wesołe miasteczko, więc i dzieci miały gdzie pobawić się. Wspomniana już pogoda sprzyjała przez cały czas, a zatem Dożynki 2015 można śmiało uznać za udane.

Dziękujemy wszystkim Osobom i Organizacjom, które przyczyniły się do tak pięknego i udanego przebiegu Dożynek Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Szczególnie mieszkańcom i władzom Sołectwa Śrem, które gościnnie przyjęło wszystkich uczestników święta plonów.