Tauron Dystrybucja S.A. informuje, że w poniedziałek 20 lipca 2015 r. w godz. 8:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie Kamieńca Ząbkowickiego w obrębie: ul. Szpitalna 1 – 7, ul. Kolejowa 1 – 38, ul. Skorolecka 1 – 27, ul. Urzędnicza 1 – 4, ul. Sadowa 1 – 9 i 4 – 10.

Wyłączenie jest konieczne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na urządzeniach zasilających. Wykaz przerw w dostawie energii elektrycznej dostępny jest na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 991. Za powstałe utrudnienia Tauron Dystrybucja S.A.przeprasza odbiorców energii elektrycznej.