Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” przystąpiła do budowy dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020″. Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. Dla określenia celów LSR należy zidentyfikować problemy i potrzeby.

Ponadto projekty współfinansowane za pośrednictwem LGD „Qwsi” muszą realizować cele wskazane w LSR. Jest to zatem dokument niezwykle istotny dla wszystkich partnerów biorących udział w kreowaniu rozwoju Gmin oraz całego obszaru LGD. W związku z tym Lokalna Grupa Działania ustaliła harmonogram spotkań z mieszkańcami we wszystkich 7 gminach należących do LGD „Qwsi”.

Na spotkania zapraszamy wszystkich mieszkańców z poszczególnych gmin.

Gmina Ziębice – 18.08.2015 r.; w godz. 10:00 – 13:00

Zajazd Derkacz, ul. Wałowa 34, 57 – 220 Ziębice

Gmina Ząbkowice Śląskie – 19.08.2015 r.; w godz. 10:00 – 13:00

Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. B. Prusa 5, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

20.08.2015 r.; w godz. 10.00 – 13:00

Gminne Centrum Kultury,

ul. Złotostocka 27, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki

 

Gmina Bardo – 25.08.2015 r.; w godz. 9:00 – 12:00

D.W. Brido, ul. Grunwaldzka 41, 57 – 256 Bardo

Gmina Stoszowice – 26.08.2015 r.; w godz. 11:30 – 14:30

Dom Pod Twierdzą, ul. Górne Miasto 1c, 57 – 215 Srebrna Góra

Gmina Ciepłowody – 31.08.2015 r.; w godz. 10:00 – 13:00

Rancho Lavender, Baldwinowice 6, 57 – 211 Ciepłowody

Gmina Złoty Stok – 02.09.2015 r.; w godz. 10:00 – 13:00

Złoty Jar, ul. Złota 24, 57 – 250 Złoty Stok