11 maja 2015 roku  o godzinie 16.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Topola.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, radni Rady Gminy: Dominik Krekora, Lucjan Koper, radna Rady Powiatu Ząbkowickiego Agnieszka Tandereszczak, zastępca wójta Karolina Sarzyńska, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski oraz 34 mieszkańców sołectwa Topola.

Przewodniczącym zebrania został Sołtys Sołectwa Pan Zdzisław Cisowski, który przedstawił sprawozdanie z mijającej kadencji, a także poinformował wszystkich o tym, że już nie będzie startował  na stanowisko Sołtysa.

Sołtysem został po raz pierwszy wybrany Pan Antoni Gąsior.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Magdalena Ryczel – przewodnicząca Rady Sołeckiej,
  2. Michał Dzik,
  3. Dawid Bortnik,
  4. Marzena Krasnodębska,
  5. Paweł Kawa.