13 maja 2015 roku  o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Śrem.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, radni Rady Gminy: Dominik Krekora, Lucjan Koper, zastępca wójta Karolina Sarzyńska, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski oraz 42 mieszkańców sołectwa Śrem.

Przewodniczącą zebrania została Sołtys Sołectwa Pani Weronika Malecka, która przedstawiła sprawozdanie z mijającej kadencji.

Sołtysem ponownie została Pani Weronika Malecka.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Elżbieta Koszmida – przewodnicząca Rady Sołeckiej,
  2. Zofia Koszmida,
  3. Zdzisław Surdyka,
  4. Barbara Szafran,
  5. Tomasz Pieczonka.