Z okazji 72. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim uczniowie w Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, której patronem było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja została ogłoszona przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Chcąc godnie uczcić bohaterów Getta, młodzież gimnazjalna pod kierunkiem nauczycielki historii – Zuzanny Ruty oraz nauczycielki zajęć artystycznych – Izabelli Rudkowskiej włączyła się czynnie do działań wolontariatu. W ramach akcji dla uczniów została przygotowana lekcja historii, przybliżono postać Marka Edelmana, jednego z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. Uczniowie gimnazjum wykonali żółte papierowe żonkile, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję.

W piątek – 17 kwietnia 2015 r. – rozdawali je w szkole i na terenie Kamieńca Ząbkowickiego. Dotarli do Urzędu Gminy i wielu instytucji.  Informowali mieszkańców o akcji, przekazywali wiedzę na temat rocznicy zrywu warszawskich Żydów. Szkolna akcja upamiętnienia 72. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim wzbudziła wśród mieszkańców uznanie i wielką aprobatę. Dla uczniów gimnazjum była niezapomnianą lekcją historii, która przypomina, że należy pamiętać o bohaterach z 1943 r., którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii. Działania podjęte przez gimnazjalistów były także lekcją wychowawczą. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że żonkil jest także symbolem nadziei na całym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Poprzez swą łagodność i delikatność uświadamia wyższe cele istnienia, oznaczając kruchość ludzkiej egzystencji. Kwiat jest wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy.