Już w najbliższą sobotę 25 kwietnia odbędzie się 98. Rajd Ziemi Ząbkowickiej –  XXXVI Integracyjny Rajd Dla Osób Niepełnosprawnych.

Zbiórka Ząbkowice Śląskie – godz. 8:30 (Rynek Pierzeja), Bardo  – godz. 9:30 (parking A przy wodnej przystani) – zbiórka wszystkich uczestników rajdu.  Zakończenie rajdu ok. godz. 16:00 w Kamieńcu Ząbkowickim.

ZGŁOSZENIA są przyjmowane w Centrum Koordynacyjnym Rajdu – Biuro Usług Turystycznych „ОTTOKAR”  ul. 1 Maja 25 w Ząbkowicach Śl. tlf/fax 74/81-54-506  lub  604-585-165. Można też przesłać e-mailem na adres: ottozab@poczta.onet.pl

Ze względów dokumentacyjnych prosimy nie zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, czytelnych list uczestników rajdu, podpisanych przez dyrektorów lub pedagogów szkół/placówek wychowawczych. Listy powinny zawierać następujące informacje: nazwisko, imię, nr telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów dziecka.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

  • opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej,
  • pomoc wolontariuszy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,
  • na trasach usługę przewodników sudeckich,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • odznaki, dyplomy rajdowe, nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach,
  • punkt weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej,
  • ciepły posiłek na zakończenie rajdu.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RAJDZIE