W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. odbędzie się 11. Rajd Pieszy pod hasłem „Szlak widokowy – szczytami pogranicza” na trasie: Chwalisław – Jawornik Wielki – Złoty Stok. Organizatorem imprezy jest RKS „KROSS” Byczeń.

Celem rajdu jest popularyzacja turystyki pieszej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, poznawanie walorów przyrodniczych Gór Złotych i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych 19  kwietnia (niedziela) 2015 r. Miejsce zbiórki: przy GCK Kamieniec Ząbkowicki godz. 10:00. Start o godz. 10:15, przewidywany powrót godz. 17:00. Rajd pieszy będzie przeprowadzony na trasie: Chwalisław – Biała Góra – Przełęcz pod Trzeboniem – Jawornik Wielki- Złoty Stok.

Ze względu na ograniczenie liczby uczestników do 50 osób, decyduje kolejność zgłoszenia. Termin zgłoszenia udziału upływa 16 kwietnia 2015 r. Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu, niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Osoby do kontaktu:

Uczestników Rajdu obowiązuje: znajomość Regulaminu Rajdu, stosowanie się do zaleceń organizatorów. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu należy do organizatora. Organizatorzy Rajdu pieszego zapewniają uczestnikom: transport do miejsca rozpoczęcia Rajdu, wyżywienie (ognisko, pieczenie kiełbaski), punkty do odznaki GOT oraz konkurs  turystyczno – przyrodniczy. Zapraszamy!

Marsz po zdrowie