Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim za pośrednictwem rodziców zaprasza dzieci.

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszego przedszkola? Stwarzamy warunki do wyzwalania inwencji twórczej w ruchu, muzyce, i żywym słowie. Dzieci  poznają różne techniki działań plastycznych. Zapewniamy uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, festiwalach. Przygotowujemy dzieci  do podjęcia nauki w szkole. Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, współdziałania  w grupie, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, kreatywnego myślenia. Zapewniamy nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki. Oferujemy bezpłatną  pomoc logopedyczną. Przedszkole jest czynne od 6:30 do 15:30.

Gwarantujemy dzieciom troskliwą opiekę – dysponujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i życzliwym personelem. Dbamy o bezpieczeństwo, stoimy na straży praw dziecka i szanujemy  godność naszych wychowanków. Organizujemy spotkania z ludźmi kultury i sztuki, liczne uroczystości, imprezy dla dzieci i atrakcyjne wycieczki. Promujemy zdrowy styl życia. Wspieramy rodzinę w trudnych problemach we współpracy z instytucjami pomocniczymi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i powierzenia Państwa dziecka pod naszą opiekę. Nabór do przedszkola na rok szkolny 2015/2016. Zapisy trwają do 31 marca 2015 r. Aby zapisać dziecko należy wypełnić kartę zgłoszenia lub deklarację kontynuacji i złożyć w naszym przedszkolu do  31 marca 2015 r. Dokumenty można pobrać w naszym przedszkolu. Lista przyjętych dzieci zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Kontakt :

Przedszkole Publiczne Nr 1

ul. Złotostocka 23     57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki 

tel: 748173153