Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim w ciągu całego roku szkolnego biorą udział w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, olimpiadach i przedstawieniach zdobywając nagrody i dyplomy.

7 lutego 2015 roku w Centrum Kultury w Ząbkowicach Śląskich odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Przedszkolnej pod hasłem „Zdrowie w piosence”, którego organizatorem była Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich. Zaproszenie do wzięcia udziału w tym konkursie otrzymało także Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim. Dzieci 5-letnie pod kierunkiem pani Krystyny Dumanowskiej zaprezentowały dwie piosenki pt. „Mydło lubi zabawę” i „Smaczne warzywa”. Za swoje występy dzieci otrzymały piękne kolorowe układanki i dyplomy, które sprawiły im dużo radości, a dziewczynki wróciły do przedszkola dumne i szczęśliwe.

13 marca czworo dzieci z naszego przedszkola udało się na VIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane dźwięki” do Złotego Stoku wraz z panią dyrektor Elżbietą Kokoszka, wychowawczynią Krystyną Dumanowską i z rodzicami.  Organizatorem Przeglądu była: Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” przy udziale Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.  I mimo, że wiele osób twierdzi, że piątek trzynastego to pechowy dzień, jednak my uważamy że jest szczęśliwy, bo to jaki będzie zależy od nas samych, a nie od przesądów. Zdobyliśmy więc II miejsce w kategorii „duet”. Otrzymaliśmy puchar, dyplomy, zestaw instrumentów muzycznych, a także dla każdego dziecka drobne upominki. Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie, życzliwość i wspaniałą atmosferę.