Nauczyciele i Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 spotkali się, aby wspólnie podjąć decyzję w sprawie regulaminu porządkującego używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń tego typu na terenie szkoły.

Rodzice obejrzeli prezentację pokazującą jakie zagrożenia wynikają z braku kontroli nad dziećmi korzystającymi z telefonów i innych urządzeń tego typu. Przeanalizowali wraz z nauczycielami propozycję regulaminu zgodnego z Rozporządzeniem Mnisterstwa Edukacji Narodowej i jednogłośnie poparli wprowadzenie takiego dokumentu. Zdecydowano też, że wszyscy rodzice zostaną zapoznani z regulaminem na najbliższej wywiadówce. W wypowiedziach rodziców widoczna była troska o bezpieczeństwo dzieci i zrozumienie, że telefon nie jest niezbędny w szkole. Podkreślili też, że kontakt ze szkołą jest bardzo dobry, rodzice mogą dzwonić do wychowawców, uczniowie też bez problemu mogą kontaktować się z rodzicami w razie takiej potrzeby.

Debata z Rodzicami miała miejsce 26 lutego 2015 r., a już 6 marca br., podczas apeli szkolnych uczniowie zostali zapoznani z przyjętymi zasadami korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego.