Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

*

Zarządzeniem nr 48/2015 z dnia 24.02.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 164/9 o pow. 0,1731 ha, poz. rej. G. 347, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00050917/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.140,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi – 80,00 zł

Wadium wynosi – 720,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 720,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 2 kwietnia 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

*

Zarządzeniem nr 49/2015 z dnia 24.02.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 404/1 o pow. 0,1240 ha, poz. rej. G. 415, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061739/5. Na terenie działki znajdują się dwa słupy energetyczne, a nad działką przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R2” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.450,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi – 60,00 zł

Wadium wynosi – 550,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 550,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 2 kwietnia 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.