Kamieniec Ząbkowicki – początkowo osada służebna przy opactwie cysterskim do 1810 r., a następnie aż do 1945 r. ośrodek rozległych dóbr zakupionych przez królową niderlandzką – wykorzystał wyjątkową w skali Dolnego Śląska szansę swego rozwoju. Historia obecnej miejscowości Kamieniec Ząbkowicki – to dzieje czterech początkowo niezależnie rozwijających się w przeszłości osad: Kamieńca, Istebki, Łopienicy i przyłączonego w okresie powojennym Goleniowa Śląskiego.

Jeszcze w XIX w. nastąpił zdecydowany rozwój terytorialny miejscowości. Jako osada, w której – w oparciu o infrastrukturę przejętą po cystersach – ustanowiono siedzibę dóbr książęcych i gdzie wzniesiono imponujące założenie pałacowe, Kamieniec dostał wyjątkową możliwość rozwoju zarówno gospodarczego jak i przestrzennego. W oparciu o historyczne trakty drogowe Kamieniec został jeszcze w XIX w. zespolony przestrzennie z najbliżej połączonymi wsiami: Istebką i Łopienicą. Koniec XIX w. i powstanie linii kolejowej zapoczątkowało rozwój Kamieńca w kierunku sąsiedniego Goleniowa Śląskiego.

W centrum Kamieńca Ząbkowickiego dominuje rozległe, o znaczeniu ponadregionalnym, pocysterskie założenie klasztorne z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, pałacem opackim i klasztornym folwarkiem. W krajobrazie okolicy wyróżnia się wznoszący się na Górze Zamkowej pałac Marianny Orańskiej otoczony parkiem – dzieła najznakomitszych twórców jej epoki. Wzorem małych miast w Kamieńcu od XIX w. powstawały liczne obiekty użyteczności publicznej – szkoły, instytucje o charakterze dobroczynnym i szpitale, dworce kolejowe, gospody, zajazdy i restauracje, urzędy pocztowe. Centrum miejscowości  rozwijało się na wzór miasteczka (w oparciu o wykształcony i istniejący do schyłku epoki nowożytnej plac targowy przed opactwem).

Jeszcze w XIX w. Kamieniec został siedzibą okręgu administracyjnego administracji państwowej. W okresie powojennym – ośrodkiem gminnej administracji samorządowej.

Bogna Oszczanowska

Maria Czyszczoń, Donata Trenkler

POZNAJ WALORY KULTUROWE 

KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO 

PRAWA MIEJSKIE_walory kulturowe_grafika

– pobierz opracowanie ekspertów

ZOBACZ ARGUMENTY ZA NADANIEM PRAW MIEJSKICH

pobierz ulotkę

PRAWA MIEJSKIE_ulotka

ZOBACZ KORZYŚCI Z TYTUŁU NADANIA PRAW MIEJSKICH

pobierz ulotkę

PRAWA MIEJSKIE_ulotka_b

Mieszkańcy chcą, aby Kamieniec Ząbkowicki uzyskał prawa miejskie

Dobiegły już końca konsultacje społeczne przeprowadzane na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczące docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki.

Wyniki głosowania nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statutu miasta przedstawiają się następująco:

  • liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na spotkaniu konsultacyjnym: 677
  • liczba głosów ZA poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki: 455
  • liczba głosów PRZECIWNYCH poparciu wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki: 150
  • liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 72