Zasoby przyrodnicze Parku Kulturowego w gminie kamieniec ząbkowicki

Zasoby przyrodnicze

gatunki chronione

Rośliny i grzyby

Centuria pospolita (Centaurium erythraea)

Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)

Lilia złotogłów (Lilium martagon)

Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)

Włosienicznik rzeczny (Batrachium fluitans)

Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum)

Pierwiosnek wyniosły (Primula elatior)

Ozorek dębowy (Fistulina hepatica)

Owady

Modraszek nausitous (Maculinea nausithous)

Modraszek telejus (Maculinea teleius)

Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)

Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)

Ryby

Śliz (Barbatula barbatula)

Płazy i gady

Ropucha szara (Bufo bufo)

Żaba trawna (Rana temporaria)

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

Ptaki
kilkadziesiąt gatunków, m.in.:

Bocian biały (Ciconia ciconia)

Czyż (Carduelis spinus)

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)

Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)

Jarzębatka (Sylvia nisoria)

Krętogłów (Jynx torquilla)

Pliszka górska (Motacilla cinerea)

Pustułka (Falco tinnunculus)

Remiz (Remiz pendulinus)

Strumieniówka (Locustella fluviatilis)

Zimorodek (Alcedo atthis)

Ssaki

Nietoperze, m.in.:

Nocek duży (Myotis myotis)

Mopek zachodni (Barbastella barbastellus)

 

Popielica (Glis glis)

Wydra (Lutra lutra)

 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ©2018. Wszystkie prawa zastrzeżone