Zasoby przyrodnicze Parku Kulturowego w gminie kamieniec ząbkowicki

Podczas zwiedzania parku kulturowego zaobserwować i usłyszeć można wiele gatunków ptaków, spośród których część należy do gatunków rzadkich. Na szczególną uwagę zwraca liczne występowanie dziuplaków: ptaków podejmujących lęgi w dziuplach wykutych samodzielnie lub zajętych wtórnie. Część dziupli powstaje samoczynnie np. w miejscu wyłamanego konaru. Ilość dostępnych dziupli zależy w dużej mierze od wieku drzewostanu i ilości martwego drewna w lesie. W parku znalazły dogodne miejsce lęgowe m.in. rzadkie w skali Europy dzięcioły zielonosiwe i muchołówki białoszyje.

W dolinach rzek parku, lęgi podejmują również ciekawe gatunki ptaków. Są to min podejmujący lęgi w norach ziemnych zimorodek i pliszka górska – gatunek typowy dla wartkich rzek i strumieni. W nadrzecznych lasach i zaroślach spotkać można strumieniówkę i remiza. Strumieniówka jest gatunkiem wskaźnikowym dla mozaikowego krajobrazu nadrzecznego. Z kolei remiz buduje misterne gniazda z włókien roślinnych oraz  puchu nasion wierzb i topól, zawieszone na końcach cienkich gałęzi.

Ptaki

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ©2018. Wszystkie prawa zastrzeżone