Zasoby przyrodnicze Parku Kulturowego w gminie kamieniec ząbkowicki

Park kulturowy obejmuje rozległe założenie parkowe, otaczające pałac Mariany Orańskiej. Park powstał z myślą o komfortowych warunkach wypoczynku właścicieli majątku. Wiele z elementów architektury parku, służących jako udogodnienia dla zwiedzających, uległo całkowitemu lub znacznemu zniszczeniu w okresie po II wojnie światowej. Począwszy od drugiej dekady XXI wieku, pałac jak i park, poddawany jest gruntownej renowacji. Dostęp do pałacu i parku, zapewnia gęsta sieć alei, przeznaczonych pierwotnie do ruchu pieszego i konnego. Renowacja nawierzchni dróg,  zbudowanych z lokalnego kamienia, umożliwia zwiedzanie parku, pieszo lub na rowerze, osobom o różnym stopniu sprawności fizycznej oraz rodzicom z małymi dziećmi. Poza zabytkami architektury, park posiada niezaprzeczalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, umożliwiające kontakt zwiedzających z wieloma rzadkimi gatunkami i siedliskami. Są wśród nich zwierzęta i ekosystemy, uznawane za zagrożone i ginące w skali Polski i całej Unii Europejskiej.

O parku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ©2018. Wszystkie prawa zastrzeżone