Zasoby przyrodnicze Parku Kulturowego w gminie kamieniec ząbkowicki

Roślinność parku jest wynikiem zarówno planowej działalności człowieka jak i naturalnych procesów sukcesyjnych. W XIX w. na Górze Zamkowej oraz w dolinie Budzówki nasadzono wiele roślin, z których do czasów współczesnych zachowało się wiele drzew pomnikowych oraz krzewów azalii. Starodrzew parku obejmuje zarówno gatunki rodzime (głównie dęby, buki i lipy) oraz drzewa liściaste i iglaste pochodzące z innych regionów geograficznych, zwłaszcza Ameryki Północnej. W ostatnich latach w sąsiedztwie pałacu prowadzone są nasadzenia odtwarzające kompozycje ogrodów przypałacowych.

W runie lasów parku kulturowego kwitnie kilka gatunków roślin chronionych: lilia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg i czosnek niedźwiedzi. Jesienią w parku owocniki wydaje wiele grzybów, zarówno gatunków jadalnych, jak i rzadkich grzybów podlegających ochronie gatunkowej. Jednym z nich jest rosnący na dębach ozorek dębowy, którego młode owocniki mają intensywnie czerwoną barwę.

Na terenach otwartych łąk i muraw odnaleźć można okazy dziewięćsiła bezłodygowego i centurii pospolitej. W nurcie Nysy Kłodzkiej rozwija się zbiorowisko włosienicznika rzecznego, tworzącego długie, falujące, zielone warkocze.

Flora

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ©2018. Wszystkie prawa zastrzeżone