Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Marcin CZERNIEC

kontakt:

tel: 748162010

e-mail: wojt@kamzab.pl