Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Zastępca Kierownika USC

Marta Hercuń

tel: 748162015

e-mail: hercun@kamienieczabkowicki.eu

Podinspektor w Referacie Planowania i Rozwoju

Ewa Nowak

tel: 748162010, 748162011

e-mail: sekretariat@kamzab.pl / nowak@kamzab.pl

Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Klaudia Michalik

tel: 748162022

e-mail: michalik@kamienieczabkowicki.eu

Pomoc administracyjna

Katarzyna Spisak

tel: 748162015

e-mail: bielak@kamzab.pl

Łukasz Dudzic

tel: 748162021

e-mail: dudzic@kamzab.pl

 

Referat Finansów

Skarbnik Gminy

Jacek Rozumek

tel: 748162023

e-mail: skarbnik@kamzab.pl

Główny księgowy

Halina Michalska

tel: 748162030

e-mail: michalska@kamzab.pl

Zastępca Kierownika

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Urszula Olechowska

tel: 748162030

e-mail: olechowska@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Anna Bierut

tel: 748162030

e-mail: bierut@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Krystyna Łuczak

tel: 748162028

e-mail: luczak@kamzab.pl

Inspektor do spraw wymiaru podatków

Adam Zinkiewicz

tel: 748162032

e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

Inspektor do spraw poboru podatków

Agnieszka Rogowska-Koprzak

tel: 748162032

e-mail: koprzak@kamzab.pl

Podinspektor do spraw wymiaru podatków

Karolina Wołoszczuk

tel: 748162032

e-mail: kwoloszczuk@kamzab.pl

Referent do spraw księgowości budżetowej

Izabela Mucha

tel: 748162023

e-mail: mucha@kamzab.pl

 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

e-mail: budownictwo@kamzab.pl

Kierownik Referatu

Karolina Słocińska

tel: 748162027

e-mail: slocinska@kamzab.pl

Zastępca kierownika Referatu

Piotr Aftarczuk

tel: 748162020

e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

Administrator odpowiedzialny za kierowanie zasobami ludzkimi wykonującymi zadania w obiekcie Zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim

Sławomir Radzik

 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

e-mail: rolnictwo@kamzab.pl

Kierownik Referatu

Anna Podgórna

tel: 748162016

e-mail: podgorna@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu gruntami i rolnictwa

Jadwiga Kowal

tel: 748162029

e-mail: kowal@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami

Sylwia Słoma

tel: 748162029

e-mail: sloma@kamzab.pl

Młodszy Referent ds. obrotu nieruchomościami

Marta Skrzypiec

tel: 748162029

e-mail: skrzypiec@kamzab.pl

 

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju

Benedykt Wołoszczuk

tel: 748162018

e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Zastępca Kierownika

Stanisław Twardowski

tel: 748162024

e-mail: twardowski@kamzab.pl

Podinspektor w Referacie Planowania i Rozwoju

Ewa Nowak

tel: 748162033

e-mail: nowak@kamzab.pl

Referent w Punkcie Informacji Turystycznej

Bernadetta Sokal

tel: 748162025

e-mail: szubartowska@kamzab.pl

Pomoc administracyjna

Agnieszka Rogaczewska

tel: 748162024

e-mail:  rogaczewska@kamzab.pl

 

Komórka organizacyjna prowadząca sprawy związane z działalnością gospodarczą

Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego

Alina Tabor

tel: 748162022

e-mail: usc@kamzab.pl

Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Klaudia Michalik

tel: 748162022

e-mail: michalik@kamienieczabkowicki.eu 

 

Biuro do spraw obsługi Rady Gminy

Zastępca kierownika USC

Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy

Marta Hercuń

tel: 748162015

e-mail: rada@kamzab.pl

 

Pełnomocnik ds. nadzoru budowlanego oraz gospodarki obiektami komunalnymi

Marian Ziemczonek

tel: 748162026

email: ziemczonek@kamzab.pl