RADA GMINY VII KADENCJI

Przewodniczący Rady Gminy

Dominik KREKORA

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 1

Przyjmuje interesantów w sprawach skargi wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Bernadeta CHODASEWICZ

Radna wybrana w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 7

Członkowie Rady Gminy:

Bogusława TOKARZ

Radna wybrana w wyborach uzupełniających 23 kwietnia 2015 roku z okręgu wyborczego nr 2

Ryszard KLENIUK

Radny wybrany w wyborach uzupełniających 8 listopada 2015 roku z okręgu wyborczego nr 3

Maria KACIK

Radna wybrana w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 5

Ryszard BIERUT

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 6

Elżbieta CWEK

Radna wybrana w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 7

Lucjan KOPER

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 8

Arkadiusz SMĘDZIK

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku  z okręgu wyborczego nr 9

Edward SZULIN

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 10

Piotr GLINA

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 11

Tadeusz CENARSKI

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 12

Marta SYPOSZ

Radna wybrana w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku  z okręgu wyborczego nr 13

Sylwia DEMIDOWICZ

Radny wybrany w wyborach samorządowych uzupełniających 25 marca 2018 roku z okręgu wyborczego nr 14.

Mateusz GNACZY

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku  z okręgu wyborczego nr 15

KOMISJE RADY GMINY

Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej:

Piotr Glina – przewodniczący

Arkadiusz Smędzik – zastępca przewodniczącego

Ryszard Bierut

Tadeusz Cenarski

Bernadeta Chodasewicz

Elżbieta Cwek

Mateusz Gnaczy

Maria Kacik

Ryszard Kleniuk

Lucjan Koper

Sylwia Demidowicz

Edward Szulin

Bogusława Tokarz

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego:

Elżbieta Cwek –  przewodnicząca

Marta Syposz – zastępca przewodniczącej

Ryszard Bierut

Bernadeta Chodasewicz

Piotr Glina

Mateusz Gnaczy

Sylwia Demidowicz

Arkadiusz Smędzik

Bogusława Tokarz

Edward Szulin

 

Komisja Rewizyjna:

Marta Syposz –  przewodnicząca

Maria Kacik – zastępca przewodniczącej

Sylwia Demidowicz

Ryszard Kleniuk

Tadeusz Cenarski

Lucjan Koper